top of page

Så skapar Kent framgångsrika projekt genom att närvara på medarbetarnas utbildning!

Ledningens närvaro och engagemang i medarbetarnas utbildning är av yttersta vikt. Deras deltagande visar att utbildningarna inte bara är ett formellt krav utan ett äkta intresse för att hela organisationen ska förstå roller, ansvar och ha förmågan att arbeta rätt och säkert. Ett företag som ligger i framkant gällande detta är SEK (Skandinavisk Elkraft AB)!Kent Jakobsson, Projektledare SEK (Skandinavisk Elkraft).

I samarbete med Skandinavisk Elkraft har vi genom våra utbildningar träffat Kent Jacobsson som är en engagerad projektledare. Kent medverkar på medarbetarnas utbildningar och är ett föredöme för branschen.


- För mig handlar det dels om att jag vill veta vilken utbildning de får, vad de kommer att få göra, och på vilket sätt. Mitt mål är att ha samma kunskap som medarbetarna helt enkelt.

Varför anser du att det är viktigt att medverka på utbildningarna?

- För mig handlar det dels om att jag vill veta vilken utbildning de får, vad de kommer att få göra, och på vilket sätt. Mitt mål är att ha samma kunskap som medarbetarna helt enkelt. Dessutom kan jag konkretisera kunskapen, lyssna in gruppen och tillsammans med medarbetarna skapa en plan för hur vi ska tillämpa kunskapen och metoder i det aktuella projektet.


- Jag får även möjlighet att stärka det som utbildaren förmedlar. Som idag när Tony säger: är du osäker så fråga. Då kan jag styrka det och säga: Ja, är du osäker, ring mig så pratar vi, eller så kommer jag ut och tittar. Jag hoppas att detta gör att medarbetarna känner att de har mitt stöd och att säkerheten är av högsta prioritet.


”För mig är det viktigt att skapa ”vikänsla” för det är vi som ska utföra arbetet tillsammans.”

Inför ett stort kommande projekt som Skandinavisk Elkraft ska genomföra gällande nätsstationsmätningar, både på hög och lågspänning, har ett noga utvalt team satts ihop som nu ska arbeta tillsammans under drygt två år. I samarbete med oss på SSÉ Consulting har teamet utbildats i flertalet utbildningar, bland annat i ESA och anpassade AMS-utbildningar, både på hög- och lågspänning och Kent har medverkat på samtliga.
Vilka mervärden uppstår när du medverkar på utbildningarna?

- Jag får möjlighet att lära känna gruppen, skapa en relation med dem som ska arbeta i projektet. Vi får möjlighet att bygga upp en "vikänsla," och det är oerhört viktigt! Vi kommer att arbeta ihop i 2,5 år nu! Det var uppmuntrande att höra en medarbetare säga under utbildningen; "Det känns skönt att vi har dig".Du har medverkat på samtliga utbildningar inför projektet, kan du berätta lite om det?

- Ja, tanken är att jag ska vara med och bereda i detta projekt, och då har jag tillsammans med beredarna gått anpassad utbildning i AMS Högspänning. Sedan har vi genomfört flertalet utbildningar för montörerna där jag har medverkat. Jag hoppas att min närvaro gör att de känner att vi är jämlika, att de kan prata med mig och förstå att jag kan el, och känna sig trygga med det.
Kents bakgrund

Kent kommer från branschen och har arbetat med el hela sitt liv, i olika former. Han utbildade sig till elkraftingenjör tidigt, han har sedan dess arbetat både inom installation och industri samt har erfarenhet från projekt- och beställarsidan. Sedan ett år tillbaka arbetar han på SEK med fokus på projekt inom både låg- och högspänningssidan, och elbakgrunden är en stor fördel i hans nuvarande roll, anser han.


- Idag är det tyvärr alltför vanligt att många på höga positioner i projekt har väldigt låg eller ingen kompetens inom just elområdet. Det är en stor fördel för oss på Skandinavisk Elkraft att vi som leder, kommer från branschen.Kent Jakobsson tillsammans med sitt team och utbildaren Tony Hugosson, under utbildningen AMS lågspänning.

Kent säkerställer inte bara sin egen och medarbetarnas kunskap genom att närvara på utbildningar, utan bidrar också på flera sätt och skapar viktiga mervärden. Genom att delta i utbildningar visar han sitt engagemang för teamet och skapar en grund för effektivt samarbete och kommunikation. Det ger också honom möjlighet att förstå utbildningens innehåll och hur det kan tillämpas i det specifika projektet- Kents framgångsfaktorer för lyckade projekt!

Comments


bottom of page