top of page
reservk3.png
Reservkraft – Företagsanpassad utbildning

Reservkraften har en central roll i att säkra kontinuiteten i olika verksamheter, inklusive sjukhus, kommuner och industrianläggningar etc. Reservkraften handlar om att rädda liv och egendom men även att minska stora ekonomiska förluster.

Därför är det av största vikt att du som är innehavare av reservkraft samt drift- och underhållspersonal har rätt kompetens och är trygga i alla eventualiteter kopplade till reservkraften.

8h

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad

Målgrupp

Utbildningen är för dig är innehavare av reservkraft samt medarbetare som har drift- och underhållsansvar för reservkraftaggregat, både stationära och mobila.

Mål

Vi skräddarsyr utbildningen efter ert behov men generellt gäller att efter utbildningen ska du som innehavare vara trygg med att ni har rätt kunskap och rutiner för er reservkraft. Det innefattar även du har säkerställt dina medarbetares kunskap och förmåga att förstå och tillämpa kunskapen för säker och pålitlig drift.

 • Förstå och kunna tillämpa ansvarsfördelningen

 • Förstå och kunna tillämpa anläggningens dokumentationen.

 • Förstå och kunna tillämpa underhåll och skötselåtgärder.

 • Förstå och kunna utföra prover samt felsöka och åtgärda utifrån arbetsmetod.

 • Förstå och kunna ansluta och installera mobila verk utifrån gällande regelverk.

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund med vår mobila övningsanläggning men du är självklart välkommen till oss Sjöbo (Skåne).

Beroende på hur ditt reservkraftverk ser och vilken kompetens som finns hos din drift- och underhållspersonal, anpassar vi utbildningen med relevant innehåll och praktiska övningsmoment. Men generellt ingår:

Innehåll:

 • Elfaran.

 • Ansvar.

 • Reservkraft funktioner.

 • Säker anläggning.

 • Säkerhetsunderhåll.

 • Dokumentation.

 • Skydds- och övervakningsutrustning.

 • Utrustning.

 • Skötsel.

 • Felsökning.

 • Åtgärder.

 • Generatoraggregat.

 • Kategoriindelning, dimensionering, belastningstyp.

 • Anslutning och installation.

 • Provning.

 • Idriftsättning och underhåll.

 • Praktiska övningar.

Utbildningens längd

Utbildningen bedrivs normalt under en dag, men kan förlängas beroende på ert önskemål och behov om innehåll.

Certifikat

Ja

Kontakta oss

Vid intresse av Reservkraftsutbildning så kontakta oss gärna för en dialog kring behov och innehåll. 

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Se alla utbildningar.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page