top of page
Image by Sebastian Pociecha

Elinstallationsreglerna 
Högspänningshandbok 438

Utbildningen vänder sig till dig som beställer, bereder, utför ny- och ombyggnation samt underhåller högspänningsanläggningar. 

Andra utgåvan av Högspänningshandboken, SEK 438, innehåller de nya standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522

1-2 dag

Hos dig som kund

Certifikat

Öppen, företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap om aktuella regelverk och standarder för att säkerställa installationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Den ger dig också en djupare förståelse genom förklaringar av standardtexterna och hjälper dig att förstå hur standarderna tillämpas i Sverige. Vi skräddarsyr innehåll och tidsåtgång efter ert behov och önskemål.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som beställer planerar, leder och utför utför högspänningsanläggningar eller arbetar med ombyggnationer och uttökning av befintliga anläggningar, samt de som har ansvar för arbetsmiljön.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kännedom om de aktuella lagarna, föreskrifterna och standarderna som styr ditt arbete och kunna tillämpa dem praktiskt i din dagliga verksamhet samt vad god elsäkerhetsteknisk praxis innebär. Du kommer att få en fördjupad förståelse för innehållet i SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 och för skillnaderna i tillämpningen av olika regelverk, standarder och andra riktlinjer. Du kommer även att utveckla färdigheter i att navigera i den svenska standarden och förstå hur branschen tolkar den.

Plats

Vi erbjuder utbildningen på plats hos dig som kund eller på vårt huvudkontor i Sjöbo.

Metod

Metoden för utbildningen innebär att vi går igenom handbok handbok 438, som ger fördjupad förklaring av texterna med målet att göra tillämpningen mer begriplig. Genom praktiska exempel från er verksamhet yrkesroll tittar vi specifikt på hur standarderna ska tillämpas för att säkerställa säkra installationer, och att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmaterial 

Du behöver ha tillgång till Högspänningshandboken 438 för att tillgodogöra dig utbildningen och för att bli godkänd.

Utbildningens längd

Öppen utbildning 1 dag

Företagsanpassad 1-2 dagar. Praktiska moment i hsp anläggning kopplat till specifik arbetsområder.

Utbildare

Tony Hugosson

Certifikat

Ja.

Se alla utbildningar.

Andra utbildningar du kan vara intresserad av

Tillgängliga platser

Tillgängliga platser

bottom of page