top of page
Image by Max LaRochelle
EBR-ESA Vattenvägar 

Vi erbjuder ESA Vattenvägar för dig som ska planera, arbeta i eller invid  kraftstationer och kraftstationers vattenvägar.

8 h

Hos dig som kund

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen 

Utbildningen ger dig kunskap som krävs för att arbeta säkert i eller invid kraftstationer och vattenmagasins vattenvägar samt i eller invid rörliga anläggningsdelar. Utbildningen kundanpassas så den blir relevant utifrån just dina arbetsuppgifter. 

Målgrupp

Utbildningen är för dig som skall utföra eller leda arbeten i eller invid vattenvägar samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar. 

Mål

Du som genomfört utbildning med godkänt slutprov ska ha förmåga att omvandla den teoretiska kunskapen från innehållet i ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar till det praktiska dagliga arbetet.

Innehåll

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning.

  • Definitioner och termiologi.

  • ESA Vattenvägar.

  • Planering av arbete.

  • Riskhantering.

  • Säker kommunikation.

  • Arbeten och arbetsmetoder.

  • Entreprenörsarbete.

  • Övningsuppgifter.

  • Slutprov.

Plats

Lärarledd fysisk på plats hos dig som kund.

Metod

Vi arbetar efter Energiföretagen Sveiges utbildningsmodellen GROW vid utförande av utbildningen.

GROW-modellen innebär att vi anpassar utbildningen efter dina förutsättningar för bra inlärning.

Förkunskaper

Ingen förkunskap krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd om 8 timmar.

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige - Swedenenergy - AB.

Certifikat

Certifikat genom Wattityd, Energiföretagen Sverige - Swedenenergy - AB.

Repetition

Repetition vart tredje år.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Tillbaka till ESA-utbildningar

Till alla utbildningar

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
Andra utbildningar du kan vara intresserad av
bottom of page