top of page
Esa Instruerad.jpeg
ESA Instruerad / 
ESA-E2 ESA Icke elektriskt arbete

Utbildningen är för dig som är icke elfackkunnig och som ska utföra ickeelektriekt arbete där det finns elektrisk fara, exempelvis invid en anläggning eller inne i ett driftrum. 

4h

Hos dig som kund

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen 
Utbildningen syftar till att skapa en säker arbetsmiljö för dig som inte är elfackkunnig men som ska utföra ickeelektriska arbeten i en miljö där det finns elektriska risker. Utbildningen ger en ökad förståelse för ESA-tillträde till elanläggningar och anpassas utefter din yrkesroll och dina arbetsuppgifter. 
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är icke elfackkunnig och som enbart ska tillträda en anläggning för att utföra ickeelektriska arbeten, där det finns elektrisk fara. Exempelvis projektledare väktare, grävmaskinister och målare. Utbildningen lämpar sig även för dig som är chef, skyddsombud och dig med arbetsmiljöansvar som behöver vissa grundläggande kunskaper om risker vid arbete i miljöer där det förekommer elektriska risker.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få en ökad förståelse över föreskrifterna om säkert arbete och att du ska kunna applicera kunskaperna i ESA Instruerad på just ditt arbetsområde och tillämpa kunskaperna praktiskt.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

 • Förstå arbetsmetoderna allmän info, arbete nära spänning, arbete utan spänning.

 • Förstå vad ett icke elektriskt arbete är.

 • Förstå entreprenörsarbete.

Plats

Lärarledd på plats hos dig som kund.

Innehåll
 • Icke elektriskt arbete.

 • Elfaran.

 • Övergripande info arbete nära och utan spänning.

 • Ansvar och organisation.

 • Riskhantering.

 • Överenskommelse om tillträde.

 • Planering och utförande av arbete.

 • Entreprenörsarbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd om 6 timmar.

Lärarledd  om 4 timmar från och med 16 okt.

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Genom Wattityd, Energiföretagen Sverige - Swedenenergy - AB.

Repetition

Repeteras vart tredje år.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Tillbaka till ESA-utbildningar

Till alla utbildningar

Fler utbildningar du kan vara intresserad av

Dela med någon som är redo för utveckling
ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
bottom of page